Združenie priaznivcov Folklórneho festivalu Východná